0934035467

Tag Archives: eczema bội nhiễm

CHÀM ECZEMA – THƯ CẢM ƠN CỦA NGƯỜI BỆNH

I.Tâm sự của chị Liễu về hành trình chữa bệnh chàm Em là Liễu, bữa trước em có mua thuốc của chị. Em bắt đầu chữa từ ngày 15/1 (tính đến nay là khoảng 3 tuần rưỡi). E chỉ mới dùng sắp hết liều 1 (chỉ có thuốc mỡ là hết 2 liều). Em viết […]